Thắc mắc của khách hàng
Giấy phép First Cagayan ★ ★ ★ ★ ★
Nền tảng cá độ thể thao OPUS, Sabah ★ ★ ★ ★ ★
Nền tảng trò giải trí OPUS、PT ★ ★ ★ ★ ★
Độ ít nhất 17,500VND ★ ★ ★ ★ ★
Cược ít nhất 17,500VND ★ ★ ★ ★ ★
Thời gian nạp rút tiền 7/24h ★ ★ ★ ★ ★
Tốc độ rút 5min ★ ★ ★ ★ ★
Phí nạp và rút Miễn phi ★ ★ ★ ★ ★
Nạp ít nhất 175,000VND ★ ★ ★ ★ ★
Mỗi lần được rút ít nhất 175,000VND ★ ★ ★ ★ ★
Số lần được rút trong ngày 5 lần/ngày ★ ★ ★ ★ ★
Số tiền nhiều nhất được rút trong ngày 350.000.000VND ★ ★ ★ ★ ★
Phương thức thanh toán Internet Banking
ATM
Chuyển khoản tại ngân hàng
nạp tiền trực tuyến
★ ★ ★ ★ ★