Về chúng tôi

Website phân loại thông tin đầy đủ nhất – chia sẻ những trang web giá trị !
Website phân loại thông tin đầy đủ nhất (www.bet188.vn) quảng bá tinh thần chia sẻ cởi mở của mạng internet !Chào mừng bạn đến và gửi những trang web xuất sắc nhất !
Website phân loại thông tin đầy đủ nhất,chia sẻ giá trị của trang web, cung cấp danh mục tìm kiếm web và chức năng tìm kiếm bằng từ khoá.
Website phân loại thông tin
Thu thập miễn các trang web uy tín nhất, được thiết kế để cung cấp công cụ tìm kiếm và dữ liệu tham khảo cho người sử dụng, cung cấp một nền tảng chuyên nghiệp dành cho hoạt động quảng bá website.Chào mừng bạn đăng ký và đăng nhập.
Trang web của chúng tôi là trang web miễn phí, tuy vậy những trang web được thu thập tại đây đều đã thông qua quá trình lựa chọn cẩn thận và nghiêm khắc:
1.Điều kiện để được thu thập: trang web bắt buộc ít nhất phải được Google và Yahoo ghi lại.
2. Điều kiện để được thu thập: trang web phải có tên miền độc lập (ví dụ :www.bet188.vn); không được ghi lại bằng hình thức hoặc tên miền như : search.www.admin.com
3. Điều kiện để được thu thập: trang web có thể truy cập, nội dung hoàn chỉnh
4.Không thu thập những trang web có nội dung phản động.
5.Không thu thập những trang web có chứa virut hoặc ác ý quảng cáo.
6.Tên miền của website đơn giản,không nên chứa những ký hiệu thừa thãi ; từ khoá và giới thiệu về trang web phải đúng với nội dung thực tế của website, không nên quá đơn giản.
7.Cùng một website nếu có nhiều tên miền khác nhau,chỉ được chọn một tên miền phù hợp nhất để được thu thập.
8.Đối với những trang web không phù hợp với điều kiện sẽ không được thu thập; những trang web đã được thu thập nếu xuất hiện những điều kiện không phù hợp với các điều khoản trên,sẽ không được hiển thị trong danh mục.
Nếu website của bạn phù hợp với yêu cầu trên, chúng tôi rất hoan nghênh bạn gửi website.