Tìm lại mật khẩu

  • Chỉ những tài khoản thông qua hòm thư nghiệm chứng mới có thể tìm lại mật khẩu

  • Nhấp vào khung để xem mã nghiệm chứng

Làm thế nào khi không nhận được mật khẩu thông qua hòm thư điện tử ?
Không nhận được mật khẩu thông qua hòm thư điện tử, có thể do đường truyền mạng làm chậm, xin vui lòng kiểm tra lại hoặc có thể gửi lại.