Trang chủ cá cược > Tin cá cược > Chương trình khuyến mại

SIÊU THƯỞNG CHÀO MỪNG

nguồn: Happy Luck       Tác giả: cá cược      Thời gian đăng: 13-03-2018

 <a href=http://record.income88.com/_2HBLPHNE3djUOsjNOfgKeWNd7ZgqdRLk/1/ target=_blank class=infotextkey>happy luke</a>

Khuyến Mãi

1. Tất cả các thành viên nạp tiền lần đầu sẽ được nhận 120% tiền thưởng chào mừng lên đến 8,000,000 VND.
2. Thành viên mới sẽ tiếp tục được nhận 66% thưởng nạp lại lên đến 10,000,000 VND cho lần thứ hai.
3. Thành viên mới sẽ tiếp tục được nhận 88% thưởng nạp lại lên đến 10,000,000 VND cho lần thứ ba.
Gửi Tiền
Điều Khoản và Điều Kiện:
2. Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu từ 00:00 GMT+7 ngày đầu tháng cho đến 23:59 GMT+7 ngày cuối cùng của tháng.
3. Thành viên phải nạp ít nhất 100,000 VND để được nhận khuyến mãi.
4. Tiền thưởng tối đa cho lần nạp tiền đầu tiên là 8,000,000VND, lần thứ hai là 10,000,000VND và 10,000,000 VND cho lần nạp tiền thứ ba.
5. Thành viên chỉ được tham gia một lần trong suốt thời gian khuyến mãi.
6. Tiền thưởng sẽ được cập nhật tự động khi thành viên thực hiện giao dịch nạp tiền.
7. Tiền thưởng phải được trải qua 40 lần trước khi thực hiện lệnh rút tiền.
8. Khuyến mãi này không được nhận cùng lúc với bất kỳ khuyến mãi nào khác.
9. HappyLuke có quyền kết thúc, thay đổi hoặc chỉnh sửa chương trình khuyến mãi này mà không cần báo trước.
10. Điều kiện và điều khoản chung được áp dụng.
 
 
Chia sẻ: